འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ།
དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། དགེ་འདུ། ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག།

Royal University of Bhutan
Gedu College of Business Studies
Gedu:Chukha Dzongkhag